Skip links

Ortodonti Uygulamlarımız Hakkında

Ortodonti, kelime anlamı olarak düzgün dişler demektir. Bilimsel olarak ise dişlerin birbirleri ile olan ilişkilerini, dişlerin çene kemikleri ile olan ilişkilerini ve çene kemiklerinin kafa kaidesi ile olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalı şeklinde tanımlanır.

Ortodontik tedavi nasıl uygulanır?

Dişlerdeki çapraşıkları, dişler arasında boşlukları ve kapanış bozukluklarını gidermek için bir takım sabit ya da takıp çıkartılabilir ortodontik aparey uygulanmaktadır.

Ortodontik tedavi öncesi yapılması gerekenler ve tedavi süresince dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Bireylerin ortodontik tedaviye başlamadan önce ağız hijyeni alışkanlıkları kazanmış olmaları ve ağızlarında herhangi bir çekilmesi gereken ya da mevcut çürük ve kanal tedavisi görmesi gereken dişinin kalmamış olması ve tüm dental tedavilerinin tamamlanmış olması gerekir. Ortodontik tedavi sırasında ve sonrasında da hastalar, ortodonti uzmanlarının onları yönlendirdiği şekilde kontrol seanslarını aksatmadan randevularına gelmeleri, önerilen şeklide yeme içme kurallarına ve ağız hijyeni kurallarına mutlaka uymalıdır.

Ortodontik tedavi yöntemleri nelerdir?

Ortodontik tedavi yöntemlerini dişsel ve iskeletsel problemleri iyileştirmek üzere kullanılan yöntemler olarak iki ana başlık altında incelemek mümkündür. Dişlerdeki çapraşıklıkları düzeltmek, dişler arasındaki boşlukları kapatmak ve çok şiddetli olmayan kapanış bozukluklarını gidermek için diş teli olarak adlandırılan sabit ortodontik apareyler kullanılır. Eğer hastanın iskeletsel olarak çeneler arası ilişkisinde bir problem var ise bunun için sabit ortodontik diş teli tedavisinin öncesinde çenelerde genişletmeyi ya da ön arka yönde büyüme yönlendirmesini sağlayan bir takım takıp çıkartılabilir ya da sabit ortopedik etkisi bulunun fonksiyonel apareylerden faydalanılır. Ancak hastanın büyüme ve gelişim yaşı tamamlandığı, ortopedik etkinin fayda sağlamasının mümkün olamadığı geç kalınmış vakalarda bu gibi iskeletsel problemleri gidermek için ortognatik cerrahi adı verilen, hem ortodontik tedavinin hem de çene cerrahisinin multidisipliner olarak bir araya geldiği bir operasyon sürecinden faydalanılır. Bu nedenle ortodontik tedaviye başlamak için geç kalınmamalıdır.

Ortodontik tedavinin yaş sınırı var mıdır? Ortodontik tedavi her yaşta uygulanabilir mi?

 

6 yaşından itibaren her çocuğun mutlaka 6 ayda bir ortodonti uzmanı tarafından muayene edilmesi gereklidir. Sabit diş tellerinin takılabilmesi için hastanın süt dişlerinin tamamının düşüp yerine daimi dişlerinin tamamının sürmesini beklediğimiz yaş aralığı kişiden kişiye göre değişmekle beraber ortalama 12-13 yaş aralığıdır. Ancak bu zamana kadar hastaların üst ya da alt çenelerinde varsa bir darlık, gelişim geriliği ya da fazlalığının tespit edilmesi için ya da hastaların parmak emme, ağız solunumu yapma, ileri yaşlara kadar hala emzik ya da biberon emme gibi zararlı alışkanlıkları varsa vaktinde önlem alınması için velilerin dikkatli olmaları ve çocuklarını erken yaşta ortodonti uzmanına muayene ettirmeleri gerekmektedir.

Ortodontik tedavilerin süresi ne kadardır?

Ortodontik tedavilerin süreleri hastaların mevcut dişsel ya da hem dişsel hem de çenesel bozukluklarının şiddetine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Buna bağlı olarak ortodontik tedavi süreleri ortalama 8 aydan 2 yıla kadar uzayabilmektedir.

Ortodontik tedavilerde kontroller ne sıklıkla yapılır?

Ortodontik tedavi kontrollerinin sıklığı doktorunuz tarafından size özel uygulanan ortodontik tedavi yöntemine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Kontrol seansı aralıklarının ortalama olarak 4 ile 6 haftada bir gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ortodontik tedavi ağrılı mıdır?

Sabit ortodontik tedavinin başlandığı ilk seansta braket adını verdiğimiz metal ya da estetik seramik apareyler hastanın dişleri üzerine özel yapıştırıcılarla bonding denilen özel bir yöntemle yapıştılır ve bu braketlerin slot denilen oluklarının içinden dişlere esas kuvveti uygulayan özellikli teller geçirilerek braketlere bağlanır. Bu seansta uygulanan işlem tamamen ağrısız acısızdır ve herhangi bir lokal anestezi ihtiyacı gerektirmez. Uygulanan bu işlemden sonraki bir kaç günlük süre içerisinde ise dişlerde meydana gelen harekete bağlı olarak ısırma kuvvetlerinde minimal hassasiyet görülebilmektedir. Ancak bu süre 3-4 günü geçmemektedir. Aynı zamanda bu alışma sürecinde braketlerin yanak ve dudak iç kısımlarında oluşturabileceği sürtünmelere bağlı olarak küçük aft ve mukoza yaralanmalarının görülmemesi için de hastaların ortodontik mum ve bazı özel merhemleri kullanmaları önerilmektedir.

Ortodontik tedavi süresince yeme içme kısıtlamları var mıdır?

Sabit diş teli tedavisi gören hastaların braketlerin kopmaması için bir takım yeme içme kurallarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Çok sert, kabuklu ve çekirdekli sebze ve meyveleri dikkatle yemeleri, yapışkanlı gıdalardan kaçınmaları ve asitli içecek tüketmemeleri önerilmektedir.

Ortodontik tedavi süresince hastaların ağız bakımları nasıl olmalıdır?

Ortodontik tedavi gören hastaların ağız hijyenlerinin çok iyi olması gerekmektedir. Diş telleri ve braketler sabit olduğu için hasta bunları yemek yerken çıkaramaz ve besin artıklarının diş ve tel aralarında birikmemesi için mümkünse hastaların her yemek yedikten sonra ya da günde en az 3 defa dişlerini en az iki dakika boyunca detaylı fırçalamaları önerilmektedir. Ayrıca ara yüz fırçası ile de diş fırçasının uzaklaştıramadığı besin artıklarını temizlemeleri önerilmektedir.

Ortodontik tedaviye başlamak için en uygun yaş nedir? Erişkin hastalarda herhangi bir üst yaş sınırı var mıdır?

Ortodontik tedaviler, bilinenin aksine sadece çocuk hastalarda uygulanan bir tedavi değildir.  Dişsel bozukluklar, kişiye en uygun ortodontik tedavi yöntemleri ile 7’den 70’e her yaşta düzeltilebilir. Bununla ilgili herhangi bir üst yaş sınırının olmamasına rağmen kişinin dişleri etrafındaki çevre kemik ve diş eti dokularının oldukça sağlıkla olması gerekmektedir. Çenesel probleme ve ya da derin ve açık kapanış gibi şiddetli kapanış bozukluklarına sahip bireylerde ise hastanın büyüme ve gelişim çağının kaçırılmaması, tedaviye geç kalınmaması gerekmektedir.

Şeffaf plak tedavisi nedir?

Şeffaf plak tedavisi, hastaların çapraşıklığının, dişler arası boşluklarının ve kapanış bozukluklarının giderilmesinde sabit braket ve diş telleri uygulanmadan bir dizi takıp çıkartılabilir şeffaf plaklar kullanılarak uygulanan telsiz ortdontik tedavi yöntemidir.

Şeffaf plak tedavisinde alt ve üst yaş sınırı var mıdır, kimlere uygulanabilir?

Şeffaf plaklar 7’den 77’ye her yaş grubundaki hastaların dişsel problemlerini gidermek için rahatlıkla kullanılabilir. Süt ve daimi dişlerin eş zamanlı olarak ağız içinde bulunduğu karışık dişlenme dönemindeki çocuklarda 6 yaş dişi adı verilen daimi 1. Büyük azı dişlerinin sürmüş olması gerekli görüldüğünde erken yaşta önleyici ortodontik tedaviye başlamak için yeterlidir. Şeffaf plaklarla ortodontik tedaviye başlamak için ise herhangi bir üst yaş sınırı olmamasına rağmen hastanın diş çevresi kemik ve dişeti dokularının oldukça sağlıklı olması gerekmektedir.

Şeffaf plak tedavisi nasıl uygulanmaktadır?

Şeffaf plak tedavisinin ilk adımında hastanın başlangıç ağız içi ve ağız dışı fotoğrafları, panoramik röntgeni ve ağız içi ölçü kayıtları alınır. 3 boyutlu dijital ağız içi tarayıcılar sayesinde alınan bu ölçü kayıtları bilgisayar ortamında bir simülasyon programına aktarılır ve tedavinin sonunda dişlerinin nasıl görüneceğini daha tedavinin başında belirlemek ve hastalara göstermek mümkün olur. Dişlerin bu nihai pozisyona ulaşabilmeleri için kaç adet şeffaf plak kullanılması gerektiği tespit edilir, plakalı üretilir ve ortalama 3-4 hafta içerisinde hastanın tedavisine başlanır.

Şeffaf plak tedavisi hangi durumlarda uygulanır? Dişleri düzeltir mi? Neden takılır?

Şeffaf plak tedavisi, dişlerdeki çapraşıklığın giderilmesinde, diş arası boşluklarının kapatılmasında, kapanış bozukluklarının giderilmesinde, karışık dişlenme dönemindeki çocuklarda üst ve alt çene genişletilmesinde ve  büyüme ve gelişim sürecindeki çocuklarda geride olan alt çenenin öne doğru büyüme atılımının yönlendirilmesinde kullanılır.

Şeffaf plak tedavisinin avantajları nelerdir?

Şeffaf plak tedavisinin sabit diş teli tedavisine göre pek çok avantajı vardır. Şeffaf plaklar takıp çıkartılabilir olduğu için, sabit diş teli tedavisindeki gibi besin artıkları tel ve raket aralarına girmez ve hastaların ağız hijyenlerini sağlamaları çok daha kolay olur. Şeffaf plak tedavisinde hastalar tel tedavisindeki gibi ağrı ve hassasiyet duymazlar. Klasik tel tedavisinde kuvvet dişlere tel ve braketler yardımı ile iletilerek 4-6 sürelerde dişlerde hareketin gerçekleşmesi beklenir. Metal tellerin yarattığı bu ağrı ve konforsuzluk hissi, belirli aralıklarla değiştirilen şeffaf plaklarda kuvvetin optimum seviyede dişlere iletilmesi ile en aza indirgenir. Ayrıca şeffaf plakların pürüzsüz yüzeyleri sayesinde yara ve batma oluşmaz. Şeffaf plakların çıkartılabiliyor olması, klasik tel tedavisindeki gibi yeme içme kurallarına uymayı gerektirmemektedir. Şeffaf plakların bir diğer önemli avantajı ise tamamen estetik olmaları ve bir toplantı, etkinlik ya da fotoğraf çekimi durumlarında çıkartılabiliyor olması ya da görsel açıdan fark edilmiyor olması hastaların sosyal yaşamlarını kısıtlamamaktadır.

Şeffaf plak tedavisi ne kadar sürer?

Şeffaf plak tedavisi vakanın dişsel ve kapanış bozukluğu şiddetine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Ayrıca bu tedavide hastaların iş birliği de çok önemli olduğu için plaklarını düzenli takan hastalarda tedavi süresi oldukça hızlı ilerlemektedir. Yapılan araşatırmalar, tedaviye uyumu tam olan hastalarda şeffaf plak tedavisinin klasik diş teli tedavisine göre diş hareketlerini ortalama %30 oranında daha fazla hızlandırdığını ortaya koymuştur. Ortalama 6 aydan ila 2 yıla kadar hastaların tedavileri sürebilmektedir.

Şeffaf plak kullanan hastalarda yeme içme kuralları nelerdir? Yemek yerken çıkarılması gerekir mi?

Şeffaf plak tedavisinde hastaların yemek yerken ya da sıcak bir içecek içerken plaklarını çıkartmaları gerekmektedir. Şeffaf plaklar ısıdan etkilendiği için hastanın sıcak çay ve kahve gibi içecekleri içerken plakalını mutlaka çıkartmaları gerekmektedir. Ilık ya da soğuk ve renki içecekler ise plaklarda renkleşmeye neden olmaktadır. Ayrıca ne yazık ki gün içinde sigara kullanımı çok fazla olan hastalarda kuvvetin sürekli bölünüp tedavinin uzamasını istemediğimiz için hastadan sigara içerken plaklarını çıkartmamaları istenmektedir, bununla birlikte plaklarda kısa süre içerisinde renk değişikliği görülmektedir.

Şeffaf plakların temizliği ve bakımı nasıl yapılır?

Şeffaf plakların günlük rutin temizliği gün içerisinde sıklıkla diş fırçası ve diş macunu ya da sıvı sabun ile birlikte yapılmaktadır. Renkleşen şeffaf plakların ilk günkü transparan görüntüsüne kavuşabilmesi için ise hastaların özel temizleme kristal ve tabletleri kullanmaları önerilmektedir.

Şeffaf plak tedavisinde kontroller ne sıklıkla olmalıdır?

Şeffaf plak tedavisinde kontroller, diş teli tedavisine kıyasla daha az sıklıkla gerçekleştirilir. Kontrol seansları arasındaki süre ortalama 6 ila 8 hafta arasında değişmektedir. Yurt dışında ya da şehir dışında yaşayan hastalar ise daha az sıklıkla kontrollerine gelebildiği için bu gibi hastalarda ise seanslar sanal ziyaretlerle yapılmaktadır.

Şeffaf plaklar ne kadar süre ile takılmalıdır?

Şeffaf plakların gün içerisinde ortalama en az 20-21 saat süreyle takılması gerekmektedir. Aksi takdirde hastaların tedavisi ön görülen süreden çok daha fazla uzayacaktır.

Pekiştirme tedavisinin şeffaf plak tedavisinden farkı nedir?

Şeffaf plaklar, pekiştirme amacıyla sabit diş teli tedavisinin sonrasında da dişlerin eski pozisyonlarına geri dönmemeleri için kullanılır. Ancak bu plaklar pasiftir ve dişlerde herhangi bir hareket meydana getirmezler. Bu nedenle bu plakları, dişleri düzeltmek ve aktif ortodontik kuvvet uygulamak üzere tasarlanan şeffaf plak tedavisinden ayırt etmek gerekmektedir.

İletişim

Mis Klinik, diş bakımı ve tedavisi alanlarında uzman bir ekipten oluşmaktadır. Dental implant uygulamaları, gülüş tasarımı, ortodonti tedaviler (metal ve seramik raketler, şeffaf plak tedavisi), çene-eklem rahatsızlıkları, diş çürükleri ve diş eti hastalıkları, laser ile tedavi, diş beyazlatma, zirkonyum diş kaplama, diş dolgusu, kanal tedavisi ile ilgili bilgi almak için info@misklinik.com.tr adresine mail atabilirsiniz, 0212 922 00 22 veya 0534 973 26 00 nolu telefonlarımızı arayabilir veya iletişim sayfamızdaki irtibat bilgileriyle bize ulaşabilirsiniz.

This website uses cookies to improve your web experience.
Yazışmaya Başla
1
💬 Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?